11 Ekim 2012 Perşembe

eski yunan deyimlerinin türkçe karşılıkları
 1. Αβρόχοις ποσί = Με στεγνά πόδια, χωρίς κόπο, χωρίς ζημιά ηθική ή υλική.Kuru ayaklarla. Emek harcamadan, maddi ya da manevi bedel ödemeden.


60 bin kişi, kuru ayaklarla Kızıldeniz’in ortasından geçtiler.


 1. Άγνωστοι αι βουλαί του Υψίστου = Άγνωστες οι σκέψεις του Θεού.


Tanrının düşünceleri bilinmez.


 1. Αγρόν ηγόρασε = Αδιαφόρησε, δεν ενδιαφέρθηκε.
Του είπα να μη πάει σ’ εκείνη τη συνάντηση, αλλά εκείνος αγρόν ηγόρασε. Κατά Λουκάν


 14, 18: «Ο πρώτος είπεν αυτώ. Αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκη εξελθείν και ιδείν 


αυτόν...».
kayıtsız kalmış, ilgilenmemiş

 1. Άγομαι και φέρομαι = Καθοδηγούμαι, παρασύρομαι, είμαι έρμαιο στα χέρια   κάποιου.


Yönlendirilmek, sürüklenmek


 1. Άδυτον αδύτων = Ολωσδιόλου απόκρυφο, μυστικό και απρόσιτο μέρος.


Gizli saklı yer


 1. Αγρός του κεραμέως = Για κτήμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που έχει αφεθεί


   έρημο και απροστάτευτο (Ματθ. 27, 7: «Συμβούλιον δε λαβόντες ηγόρασαν εξ’ αυτών   τον αγρόν του κεραμέως εις ταφήν τοις ξένοις»).


Bakımsız, virane bırakılmış bina ya da potansiyel zenginlik


 1. Αι γενεαί πάσαι = Όλες οι γενιές των ανθρώπων. Από το γνωστό εγκώμιο (γ’ στάση) 


  της Μ. Παρασκευής.


İnsanlığın bütün nesilleri


 1. Αιδήμων σιγή = Ένοχη σιωπή. Και τώρα η κυβέρνηση τηρεί αιδήμονα σιγήν για αυτό 


  το θέμα...


Suçortağı sessizlik, görmezden gelmek


 1. Αιδώς Αργείοι = Ντροπή κύριοι! Δεν ντρέπεστε επιτέλους; Χρειάζεται και λίγο


   φιλότιμο. Φράση που φώναξε ο Στέντορας στην προσπάθειά του να παρακινήσει τους   Αργείους να δείξουν θάρρος στον αγώνα εναντίον των Τρώων, μετά την αποχώρηση   του Αχιλλέα από τη μάχη. Ομηρική φράση (Ιλ.Ε.787).


Utanın beyler! Biraz şeref gerek.


 1. Αιέν αριστεύειν = Πάντοτε να αριστεύετε (Ιλ.Ζ.208: «Αιεν αριστεύειν και υπείροχον 


  έμμεναι άλλων»).

Her daim seçkin başarınız olsun
 1. Αιχμή δόρατος = Το δυνατότερο σημείο .Το ισχυρότερο ατού μας.


En güçlü noktası


 1. Άκρατος οίνος = Ανέρωτο, ανόθευτο κρασί.  Sınırsız şarap


 1. Άκρον άωτον = Αποκορύφωμα, ακρότατο σημείο (Πίνδαρος).


Zirve, Mantıki sınır, en uç nokta


 1. Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει = Άλλα τα σχέδια των 


  ανθρώπων και άλλοι οι ορισμοί του Θεού.


İnsanların planları ve tanrının niyetleri farklıdır.


 1. Αιώνιοι μοναί = Στη φράση «απεδήμησεν (ή εξεδήμησεν) εις τας αιωνίους μονάς».

Sonsuzluk, sonsuzluğa uğurlamak

 1. Αγαθόν το εξομολογείσθαι = Είναι καλό το να εξομολογείται κανείς (Ψαλμ. 91.1).


Günah çıkarmak iyidir.
 1. Αγαπάτε αλλήλους = Να αγαπάει ο ένας τον άλλο.
Ιωάννη, 15.12 και 17: «Αύτη εστίν η εντολή η εμή, ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς 


ηγάπησα υμάς».
Birbirinizi seviniz


 1. Άλας της γης = Αλάτι της γης.
Αυτοί έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι το άλας της γης (ότι δηλ. είναι μοναδικοί στη 


γη).
Yeryüzünde bulunmaz nimet olduğunu sanan


 1. Αλήστου μνήμης = Αείμνηστος, αλησμόνητος.

Unutulmaz anı
 1. Αμ’ έπος αμ’ έργον = Το’ πε και το’ κανε. Ηρόδοτος, ΙΙΙ, 135 «Άμα έπος τε και έργον 


  εποίει».


Söyledi ve yaptı


 1. Άμα τη εμφανίσει (τη εντολή, προσκλήσει) = Με την εμφάνιση, εντολή, 


  πρόσκληση.


 1. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε = Να έχετε μεταξύ σας αλληλεγγύη.
Παύλου, Προς Γαλάτας, 6.2: «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε 


τον νόμον του Χριστού».


Aranızda dayanışma olsun


 1. Ανά τας ρύμας και τα αγυιάς = Στα σοκάκια και στους δρόμους.


Sokaklarda


 1. Αναβαλλόμενον = Του έψαλε τον αναβαλλόμενον, του έκανε παρατηρήσεις πολλή 


  ώρα (από τροπάριο της Αγ. Παρασκευής).


 1. Ανάγκα και θεοί πείθονται = Στην ανάγκη υποκύπτουν ακόμη και οι θεοί.
Σιμ. 139: «Ανάγκα δ’ ουδέ θεοί μάχονται» δηλ. στην ανάγκη ούτε και οι θεοί δε μπορούν ν

α αντισταθούν.Tanrılar bile ihtiyaçlara boyun eğer
 1. Ανακρούω πρύμναν = Οπισθοχωρώ κωπηλατώντας ανάποδα, υπαναχωρώ, κάνω 

  στροφή. Η κυβέρνηση με την πρώτη επίθεση της αντιπολίτευσης ανέκρουσε πρύμναν.
Yön değiştirmek, geri çekilmek, teslim olmak


 1. Αναξέω πληγάς = Ξαναθυμίζω παλιά μίση.


Eski defterleri yeniden açmak


 1. Ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνωρίζεται = Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου 

  αποκαλύπτεται από τον τρόπο που συζητεί (Μενάν. Απόσπ. 66).


Bir insanın karakteri, tartışma biçiminden belli olur


 1. Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος = Των ενδόξων ανθρώπων είναι τάφος κάθε Γη 

  (Θουκ. Επιτάφιος του Περικλή ΙΙ,43.3).


Şanlı insanlar için her yer mezar olabilir


 1. Ανέγνων,έγνων,κατέγνων = Διάβασα, κατανόησα, καταδίκασα. Φράση του 

  Ιουλιανού του Παραβάτη, όταν διάβασε βιβλίο με περιεχόμενο χριστιανικό γραμμένο 

  σε αρχαίους στίχους.


Okudum, anladım, suçladım


 1. Άνευ αιδούς = Χωρίς ντροπή.


Utanmaksızın


 1. Άνευ αποχρώντος λόγου = Χωρίς σοβαρό λόγο.
Του επιβλήθηκε τόσο βαριά ποινή, άνευ αποχρώντος λόγου;
Ciddi bir gerekçesi olmaksızın


 1. Άνευ ετέρας προειδοποιήσεως = Χωρίς άλλη προειδοποίηση.


Son uyarı
 1. Άνευ λόγου, καθυστερήσεως, αξίας, αντικρύσματος, όρων, προηγουμένου, ουσίας, σημασίας, φόβου και πάθους.


 1. Αντίπαλον δέος = Αντίπαλος, ανταγωνιστής Ισορροπία προερχόμενη από το φόβο 

  των δυο αντιπάλων. Τώρα που κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση και χάθηκε το αντίπαλο 

  δέος, η Αμερική συμπεριφέρεται αλαζονικά (Θουκυδ. ΙΙΙ 11.2).


 1. Αντί πινακίου φακής = Για ένα πιάτο φακή, για ένα ασήμαντο ποσό . Πούλησε το 

  αμάξι του αντί πινακίου φακής.


 1. Αντί του μάννα χολήν =Αντί ευγνωμοσύνη του έδειξε αχαριστία. Τον βοήθησε 

  τόσο πολύ και εκείνος αντί του μάννα χολήν.

 1. Άπαγε απ’ εμού = Μακριά από εμένα.

Benden uzak Allah’a yakın


 1. Άπαγε της βλασφημίας = Μην το πεις αυτό. Μην το σκεφτείς αυτό.


Öyle deme ve öyle düşünme


 1. Απ’ άκρου εις άκρον = Σε όλη την έκταση, παντού.


Her yerde


 1. Απευκταίον = Δυσάρεστο, συμφορά.


üzücü


 1. Απήγξατο = Στη φράση «Ήλθε στο απήγξατο», δηλ. σε δεινή θέση, σε σημείο απελπισίας.


Umutsuzluk noktası


 1. Απλούς ο μύθος της αλήθειας = Ο λόγος της αλήθειας είναι απλός.


Gerçeğin sözleri sadedir.


 1. Απνευστί = Χωρίς αναπνοή, μονορούφι.


Bir nefeste, soluk almaksızın


 1. Από θεού άρξασθε = Ας κάνουμε πρώτα την προσευχή μας, ας αρχίσουμε την 

  εργασία μας επικαλούμενοι πρώτα τη βοήθεια του Θεού.


Allah’ın izniyle işimize başlayalım


 1. Από καθέδρας  = Με ύφος αυθεντικό, δογματικό. Ομιλεί από καθέδρας, με ύφος μη 

  επιδεχόμενο αντίρρηση (ex cathedra).


Oturuduğu yerden konuşuyor


 1. Από καιρού εις καιρόν = Κάποτε, κάποτε. Κατά διαστήματα.


Zaman zaman, ayda yılda bir


 1. Από καρδίας = Από την καρδιά μου. Σε συγχαίρω από καρδίας.


yürekten


 1. Από καταβολής κόσμου = Από την αρχή δημιουργίας του κόσμου.


Dünyanın yaradılışından beri


 1. Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει = Μέχρι να φτάσει το ποτήρι στα χείλη, 


  πολλά μπορεί να συμβούν.


Bardak dudağa değene kadar çok şey değişir.